8 november 2018 - Nieuwsbrief <Br> Kom ontbijten op 22 november a.s. in de vernieuwde McDonalds
 
8 november 2018 - Nieuwsbrief
Kom ontbijten op 22 november a.s. in de vernieuwde McDonalds
 
 
 

Voortdurend plaatsen we nieuwsberichten op bizcapellexl.nl. Daarnaast ontvangt u deze nieuwsbrief. Bezoek dus elke week de website.

 
 
  Line  
 
22 NOVEMBER 2018 – NETWERKEN EN ZAKEN DOEN

Ontbijt voor alle ondernemers van Capelle aan den IJssel op CapelleXL

Burgemeester Peter Oskam praat u bij over actuele zaken en CapelleXL vertelt over de resultaten met BIZ CapelleXL. Van harte welkom in het geheel vernieuwde restaurant van McDonalds.

Voor aanmelden klik hier

22 NOVEMBER 2018 – NETWERKEN EN ZAKEN DOEN  
 
  Line  
 
VIJFJARENPLAN 2015/2019 – RENOVATIE GROEN

Uitvoering 5.0 - laatste fase - van start

Samen met de gemeente is er sinds 2015 een grondige groenrenovatie gaande op CapelleXL. Hierin wordt  > 1,7 mio geïnvesteerd. De uitvoering van de laatste fase start nu. Dit betekent niet dat we hierna stoppen met planmatig werken en renovatie. Voor de komende jaren wordt een meerjarenplan opgesteld. Hierin worden ook het groen in vak A, de aanpassing van de entrees en de Hoofdweg meegenomen. Heeft u vragen? Neem contact op via parkmanagement@bizcapellexl.nl

VIJFJARENPLAN 2015/2019 – RENOVATIE GROEN  
 
  Line  
 
BOMEN OP CAPELLEXL

Inspectie bomen in 2018 / Opgave m2 bijdrage onderhoud groen aan gemeente

Alle bomen op CapelleXL zijn de afgelopen maanden grondig geïnspecteerd. Hierdoor weten we wat er de komende jaren met de bomen moet gebeuren. Er bleken enkele gevaarlijke situaties, die meteen zijn aangepakt. Helaas bleek een groot aantal bomen in de openbare ruimte langs de Hoofdweg in een dermate slechte conditie dat de gemeente heeft moeten besluiten alles te kappen. Bij de herplanting in de toekomst wordt meteen grondrenovatie toegepast. De bomen op de particuliere terreinen, waarvoor ondernemers een groen onderhoudsbijdrage betalen aan de gemeente, worden onderhouden door CapelleXL. Het eigendom van de bomen, incl. de aansprakelijkheid, ligt evenwel bij de ondernemers. De bomen staan immers op hun perceel. 

Groen particuliere terreinen – opgave m2 aan gemeente

Het aantal bij de gemeente geregistreerde m2 per 1 januari van elk jaar dient als basis voor de facturatie. Wij vragen u attent te zijn op het juiste aantal m2 groen. Wijzigingen graag doorgeven aan j.c.van.zijl@capelleaandenijssel.nl

BOMEN OP CAPELLEXL  
 
  Line  
 
RECONSTRUCTIE HOOFDWEG RICHTING NIEUWERKERK

Uitvoering in 2019 in fasen om overlast te beperken

Op CapelleXL van januari tot eind april; op het grondgebied van Nieuwerkerk aan den IJssel van juli tot eind december. De bedrijven en woningen binnen het gebied blijven bereikbaar. Het verkeer wordt omgeleid via omleidingsroutes. Voor de aanvang van het project worden de bewoners en ondernemers in het gebied geïnformeerd over bereikbaarheid, planning en fasering. Verdere informatie via parkmanagement@bizcapellexl.nl

RECONSTRUCTIE HOOFDWEG RICHTING NIEUWERKERK  
 
  Line  
 
PROFESSIONELE VAKKUNDIGE ONGEDIERTE BESTRIJDING

Coördinatie door gemeente en CapelleXL

Helaas is er de laatste tijd op CapelleXL veel last van ongedierte, met name ratten. De bestrijding in de openbare ruimte en op de particuliere terreinen wordt op CapelleXL door de gemeente uitgevoerd. Dringend roepen wij u op aan deze bestrijding mee te werken door binnen uw panden adequate maatregelen te nemen. Zorg ook voor hermetisch afgesloten afvalcontainers. Bij voorbaat dank!

Vragen en informatie via parkmanagement@bizcapellexl.nl

PROFESSIONELE VAKKUNDIGE ONGEDIERTE BESTRIJDING  
 
  Line  
 
GLASVEZELNETWERK - NIEUWE TARIEVEN

€ 1.000 korting bij aansluiting van 5 ondernemers

Op initiatief van CapelleXL is de aanleg van een glasvezelnetwerk van Fore Freedom gerealiseerd. Dit is een uniek open neutraal glasvezelnetwerk met zeer hoge bandbreedtes en volledige keuzevrijheid voor het kiezen van diensten zoals internet, Cloud oplossingen, bellen over IP, camerabeveiliging en nog veel meer. Intussen maken > 60 ondernemers gebruik van het netwerk. Overweegt u aansluiting? Binnenkort start een nieuwe actie. De tarieven van de providers zijn belangrijk verlaagd. Vragen en informatie via 010 8001060 of sales@forefreedom.nl

GLASVEZELNETWERK - NIEUWE TARIEVEN  
 
  Line  
 
AANMELDEN VACATURES STICHTING BIZ CAPELLEXL

Invulling bestuur en secretariaat

In 2019 zal conform het rooster van aftreden een bestuurswisseling plaatsvinden. In het bestuur komen alle zaken aan de orde die CapelleXL betreffen. Naast onderhanden zaken als beveiliging en groenbeheer, komen ook beleidsmatige zaken voor de toekomst aan de orde. Wilt u helpen CapelleXL tot een blijvend succes te maken en meedenken? Meld u aan! Ook roepen wij kandidaten op voor invulling van het secretariaat. Van harte welkom voor informatie en aanmelden via secretariaat@bizcapellexl.nl

AANMELDEN VACATURES STICHTING BIZ CAPELLEXL  
 
  Line  
 
CYBERCRIME TRAINING ‘DIGITAAL VEILIG’ OP
28 NOVEMBER A.S. VOOR MKB

Aangeboden door de gemeente Capelle aan den IJssel

Om mkb-ondernemers en hun medewerkers te leren hoe zij het risico om slachtoffer te worden van cybercrime zoveel mogelijk kunnen verkleinen, is er een gratis cybercrime training ‘Digitaal Veilig’. Klik hier voor meer informatie en aanmelden

CYBERCRIME TRAINING ‘DIGITAAL VEILIG’ OP<br>  28 NOVEMBER A.S. VOOR MKB  
 
 
 
Stichting BIZ CapelleXL
www.bizcapellexl.nl
Hoofdweg 48a
2908 LC Capelle aan den IJssel
 
 
Klik hier om u af te melden voor de nieuwsbrief van CapelleXL.